Stage

date 04 mei 2020

We hebben ieder jaar diverse stageplaatsen beschikbaar. Nieuw-West is het grootste stadsdeel van Amsterdam met 140.000 inwoners en kent veel dynamiek. Met een groot deel van de bewoners gaat het prima maar een ander deel heeft ondersteuning nodig. Die ondersteuning biedt SEZO met een integraal en wijkgericht aanbod.

SEZO staat voor Maatschappelijke Dienstverlening in stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam met Algemeen Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden en Schuldhulpverlening als kernactiviteiten. Vrouw en Vaart is het Emancipatiecentrum van SEZO voor vrouwen, Daadkr8 is het mannencentrum. SEZO geeft uitvoering aan de Spelinlopen in Amsterdam Nieuw-West en biedt informatie, advies en ondersteuning.
Volgens Welzijn Nieuwe Stijl doen we een beroep op de Eigen Kracht van cliënten en werken we met vrijwilligers. Inmiddels werken er circa 100 vrijwilligers voor SEZO. En SEZO heeft iets meer dan 80 fte aan medewerkers.

Zoek je een dynamische stageplaats?

Bij SEZO vind je de informele en formele organisatie, integraal werken, wijkgericht werken, het nieuw werken, samen met partners werken en online hulpverlening ten behoeve van een diversiteit aan cliënten en vraagstukken. Bij SEZO kun je praktijkervaring opdoen in reguliere dienstverlening en tal van projecten.

SEZO hecht veel waarde aan stagiairs. SEZO is medeverantwoordelijk voor het goed opleiden van toekomstige werknemers in de branche. Ook vinden we het belangrijk om jonge mensen enthousiast te maken voor het vak. Onze stagebegeleiders maken echt tijd voor je vrij. En daar krijgen we heel veel voor terug. Zo blijven we op de hoogte van nieuwe vakinhoudelijke en onderwijstechnische ontwikkelingen. Bovendien brengen stagiairs altijd vernieuwing mee. En stagiairs dragen zeker ook bij aan de productie.

Voor een succesvolle stage moet een aantal zaken goed geregeld zijn. In ons stagebeleid hebben we vastgelegd wat de uitgangspunten zijn, hoe de invulling er uit ziet, wat de kwaliteitseisen zijn, hoe en hoeveel uur begeleiding geregeld is en welke vergoedingen gelden. Dat kan verschillen voor verschillende stagevormen die SEZO. Word je aangenomen, dan vind je de afspraken terug in de stageovereenkomst.

SEZO biedt op dit moment beroepsopleidende stages: derdejaars studenten, minimaal 10 maanden voor het Maatschappelijk Werk (HBO MWD), Schulddienstverlening, Sociaal Raadslieden en Vroeg Eropaf (HBO SJD).

Voor al onze stageplaatsen is veel belangstelling. Wees er op tijd bij en stuur je aanvraag naar d.ouden@sezo.nl.